top of page
Smiling Family

Testament w UK Polski Will Writer

  • Facebook

Wiele osób żyje z dnia na dzień, spontanicznie czerpiąc z życia garściami. Inni skrupulatnie planują przyszłość i kalkulują każdy kolejny krok. Mimo tego, znaczna większość osób nie zastanawia się co będzie po naszej śmierci, która zazwyczaj przychodzi niezapowiedziana.

Tak jak powiedział Beniamin Franklin „na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” – dlatego właśnie warto zadbać o to co się stanie z naszym majątkiem kiedy nas zabraknie.  

W świetle prawa angielskiego nie ma obowiązku pozostawienia testamentu. Jeśli jednak chcemy mieć kontrolę nad tym co się stanie z naszymi oszczędnościami, nieruchomościami czy też z innymi dobrami materialnymi, które posiadamy w chwili śmierci, dla spokoju naszego i naszych bliskich, warto sporządzić testament. 

Rozważając kwestię sporządzenia testamentu trzeba mieć na uwadze, że pisząc testament w dwóch krajach, na przykład w Polsce i Anglii, należy zadbać aby oba dokumenty wzajemnie się nie wykluczały. Jeśli masz już spisany testament w Polsce, warto mieć go przy sobie podczas sporządzania testamentu w Anglii.

Co musi zawierać ważny testament?

Prawo angielskie często bywa dość archaiczne, dlatego warto skonsultować się z profesjonalistą, aby mieć pewność, że nasz testament został sporządzony poprawnie. Niestety, z naprawianiem potencjalnych błędów będą musieli radzić sobie nasi spadkobiercy, więc istotne jest aby zadbać o kwestię ważności dokumentu za życia.

Z wyjątkiem osób o uprzywilejowanym statusie, spadkodawca musi mieć 18 lat lub więcej. Ponadto:

1. Spadkodawca musi mieć zdolność umysłową do sporządzenia testamentu.

2. Spadkodawca musi mieć zamiar sporządzenia testamentu. Oznacza to, że spadkodawca jest w pełni świadomy, że sporządza testament, a nie żaden inny dokument, oraz wie co dokładnie jest w nim zawarte.

3. Testament musi również spełniać szereg warunków ustawowych – musi być podpisany przez spadkodawcę lub jego pełnomocnika oraz przez dwóch świadków, obecnych przy podpisywaniu dokumentu.

 

Należy pamiętać, że świadkiem nie powinien być żaden z potencjalnych spadkobierców, ponieważ, zgodnie z obowiązującym prawem, nie będą mogli oni odziedziczyć swojej części spadku.  

Aby dokument był w pełni ważny, każdy z powyższych elementów musi zostać spełniony, dlatego testament warto spisać pod okiem profesjonalisty, który dopilnuje wszelkich formalności. 

Dlaczego warto mieć testament?

1. Miej kontrolę nad swoim majątkiem

Spisując testament za życia, sam wybierasz, kto skorzysta z Twojego majątku i do czego jest uprawniony.

W testamencie możesz również wskazać „wykonawcę” czyli zaufaną osobę, która będzie zarządzała Twoimi sprawami po śmierci.

Wykonawca zajmie się uregulowaniem długów oraz załatwieniem formalności. Możesz wskazać maksymalnie czterech wykonawców – mogą to być nie tylko członkowie rodziny czy przyjaciele, ale także księgowi oraz prawnicy.

2. Nie martw się ustawowymi zasadami dziedziczenia.

Umierając bez ważnego testamentu, narażasz siebie i swoich bliskich na utratę kontroli nad Twoim majątkiem.

Brak testamentu oznacza że, to nie Ty, a ustawowe zasady dziedziczenia decydują kto i do czego jest uprawniony.

W takim przypadku bardzo możliwe, że Twój dom, mieszkanie, oszczędności czy samochód trafią w ręce nieodpowiednich osób.

Family

3. Nie przejmuj się o spory rodzinne

Konflikty oraz niejasności pojawiają się częściej, gdy ktoś umiera bez testamentu, ponieważ niektóre uprawnione osoby mogą zwrócić się do sądu z wnioskiem o zakwestionowanie zasad ustawowego dziedziczenia, jeśli uznają ostateczny podział majątku za niesprawiedliwy. Dlatego, aby oszczędzić bliskim nieprzyjemnych sytuacji i długich procedur sądowych, warto zadbać o testament za życia.

4. Wyznacz opiekuna dla swoich dzieci

Pisząc testament, masz również wpływ na to, kto powinien opiekować się osobami na Twoim utrzymaniu.

Jeśli Twoje dzieci mają mniej niż 18 lat w chwili Twojej śmierci, możesz wyznaczyć ich prawnych opiekunów. W przypadku gdy nie spiszesz testamentu lub nie wskażesz w nim prawnych opiekunów, decyzja zostanie podjęta przez sąd rodzinny, co może przynieść niepożądany skutek.

5. Przekaż część swojego majątku na cele charytatywne

W testamencie możesz również zadecydować, aby przekazać część swojego mienia na cele ulubionej fundacji, organizacji pozarządowej lub kościoła. 

Co się stanie, jeśli umrę bez testamentu?

Niestety, brak ważnego testamentu oznacza, że zarządzanie majątkiem zmarłego odbywa się bez uwzględnienia jego woli.  W takie sytuacji postępowanie spadkowe prowadzone jest zgodnie z przepisami zawartymi w ustawach, które regulują zasady dotyczące dziedziczenia oraz ustalają kto i w jaki sposób otrzymuje spadek.

Family in Bed

Kto dziedziczy w przypadku braku testamentu?

To, czy dana osoba dziedziczy po osobie bez testamentu, zależy od relacji rodzinnej. Pierwszy krąg spadkobierców to pozostały przy życiu małżonek, partner lub dzieci. W przypadku gdy niema takich osób, majątek rozdzielany jest według ustawowo ustalonej hierarchii.

Zasady dziedziczenia są dość skomplikowane i w dużej mierze zależą od osobistej sytuacji zmarłego – kwoty na jaką opiewa majątek oraz krewnych, którym ustawowo należy się spadek.

Brak testamentu może prowadzić do niepożądanego podziału majątku, a dodatkowo może być źródłem niepewności oraz stresu dla bliskich. Aby uniknąć niepotrzebnych niedomówień warto zadbać o podział majątku za życia. Najlepiej zrobić to pod okiem specjalisty, który odpowie na wszelkie pytania i dopilnuje aby testament został sporządzony poprawnie.

Polski Will Writer UK

Nasze biuro znajduje się w Coventry. Oferujemy również konsultacje przez Zoom, Skype, telefon.

Wstępna, niezobowiązująca konsultacja gratis.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

*Spisania testamentu

*Porady spadkowej i podatku od spadku (Inheritence Tax)

*Trusts

*Lasting Power of Attorney (pełnomocnictwo)

*Pre-paid funeral plans.

 

Koszt spisania testamentu dla jednej osoby to £150.00 (Single Will) lub £240.00 dla pary (Mirror Wills)

 

Koszt obejmuje dwie wizyty w domu klienta lub rozmowę przez Skype/Zoom/WhatsApp.

 

Pierwsza wizyta to zebranie wszystkich informacji dotyczących sytuacji osobistej klienta i spisanie testamentu. Wszystkie spisane w naszej firmie testamenty są sprawdzane przez prawnika, tak aby były zgodne z wymogami prawa w Anglii i Walii, przechodzą tzw. Compliance check. Testament jest gotowy w ciągu dwóch tygodni, czasem wcześniej, wszystko zależy od indywidualnej sytuacji klienta.

 

Druga wizyta to pomoc w prawidłowym podpisaniu dokumentu (attestation). Prawidłowe podpisanie testamentu, jest bardzo ważne, gdyż od tego zależy czy dokument będzie miał moc prawną. 

bottom of page